Detailgegevens geautomatiseerd kassasysteem bewaren

In een recent arrest heeft de Hoge Raad benadrukt dat ook de detailgegevens van een geautomatiseerd kassasysteem in beginsel onder de bewaarplicht vallen. Immer, met behulp van deze gegevens kan de volledigheid van de verantwoording van de omzet worden geverifieerd en ze kunnen ook van belang zijn voor de belastingheffing. Sommige kassasystemen kunnen een beperkt aantal orders bewaren. Dit kan tot problemen leiden bij een controle. Check tijdig of uw (nieuwe) kassa systeem aan de juiste eisen voldoet.