Hoger kind gebonden budget

Vanaf 1 januari 2015 vereenvoudigt de overheid de bijdrage in de kosten van kinderen. Dit gebeurt via een hervorming van de regelingen die ouders financieel ondersteunen. Van de tien bestaande regelingen blijven er vier over: kinderbijslag, kind gebonden budget, kinderopvang-toeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De overige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen. De wijzigingen maken de regelingen eenvoudiger en zorgen ervoor dat werken meer loont. Een alleenstaande ouder krijgt via de Belastingdienst voortaan extra kind gebonden budget, als er geen sprake is van een toeslagpartner. De zogeheten alleenstaande ouderkop. Wat een toeslagpartner is, kunt u ook nagaan op www.toeslagen.nl met het hulpmiddel “Wie is mijn toeslagpartner”.